Saturday, April 11, 2009

Waubebas Newsletter

Waubebas Newsletter
Isu 5, April 2009

Akademi Merdeka Mei 2009: Kemuliaan sifat keusahawanan dan kapitalisme: Pengajaran daripada buku Atlas Shrugged oleh Ayn Rand

 Hotel Bayview, Pulau Pinang 1-3 Mei 2009 Malaysia Think Tank kini membuka permohonan untuk menghadiri Akademi Merdeka kali ketiga. Akademi Merdeka kali ini akan mengkaji idea-idea berkaitan sifat keusahawanan dan kapitalisme yang diutarakan oleh buku Atlas Shrugged, dan meneliti aplikasinya pada masa sekarang. Read more

We Will Hold G20 To Account

 The Freedom to Trade Coalition � comprising over 60 civil society organisations from 44 countries including the Malaysia Think Tank � launched an open letter calling on all governments to eliminate trade barriers. The open letter is available at a new website supported by the Malaysia Think Tank � www.freedomtotrade.org � which will feature news stories, exclusive webcasts, statements by signatories of the open letter, and many other items. Read more

Palestin: Bebaskan perdagangan untuk mencapai keamanan

Wan Saiful Wan Jan

 Tun Mahathir memberikan dua ucapan penting di kota London minggu ini. Pada 1 April beliau berucap di Royal Commonwealth Society mengenai agenda alternatif kumpulan G20. Tetapi tujuan utama beliau datang ke kota London ialah untuk menyampaikan ucap utama dalam satu persidangan mengenai Gaza yang dianjurkan oleh Yayasan Kuala Lumpur pada 31 Mac. Tun Mahathir merupakan pengasas dan pengerusi Yayasan Kuala Lumpur. Read more

Perlindungan pemilikan harta perlu bagi membasi kemiskinan

Wan Saiful Wan Jan

 Usaha membasmi kemiskinan di Malaysia hanya akan berjaya jika kita memperkukuhkan sistem untuk melindungi pemilikan harta fizikal dan intelektual. Para pembuat dasar, terutama di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, serta pemimpin politik negara perlu memberi perhatian kepada perkara ini. Mereka perlu memastikan perlidungan pemilikan harta dijadikan elemen utama strategi pembasmian kemiskinan negara kita. Read more

Globalisasi Memperkaya Budaya

Noor Amin bin Ahmad

 Istilah globalisasi selama ini banyak merujuk kepada maksud dunia tanpa sempadan di mana ia dijelmakan melalui revolusi maklumat dengan kewujudan teknologi internet khususnya. Dalam banyak wacana, globalisasi sering dipersalahkan kerana ia kononnya menghakis nilai budaya masyarakat. Saya beranggapan tuduhan ini bersifat separuh masak. Read more

The Waubebas Newsletter is a free newsletter produced by the Malaysia Think Tank (www.WauBebas.org). For more information about the newsletter and our organization, please visit our website


No comments: