Monday, June 23, 2008

DBKL Public Opinion - KL City Draft Plan

Would like to say Congratulations to DBKL for being very transparent and efficient.
 
Recently, in a DBKL Roadshow to show their plan, I filled up a survey form, to give my feedback.
 
And today, a letter reached my home. And I can track my opinion too online! That's a first-world government, and they even invite me to be present to convince them on that.
 
Good Job DBKL!
 
-----
No.Pandangan: PTKL2020/DRAFT/45
Tarikh diterima : 29hb May 2008

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini telah menerima Borang Pandangan Awam anda
mengenai Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 dan sedang mengambil tindakan.
Jabatan ini mengucapkan ribuan terima kasih di atas pandangan yang telah dikemukakan.

Sekiranya anda memilih untuk hadir bagi menjelaskan pandangan di sesi pendengaran,
anda akan dimaklumkan kemudian mengenai tarikh, masa dan tempat sesi pendengaran.
Anda juga boleh menyemaknya di laman web  klcityplan2020.dbkl.gov.my/eopinion
dengan menggunakan nombor pandangan di atas sebagai rujukan.

Sekian,

Pengarah
Jabatan Pelan Induk
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
b.p. Datuk Bandar Kuala Lumpur

 

No comments: