Sunday, June 01, 2008

Additional JPA Scholarships for SPM 2007

Thanks to my blog reader for highlighting this to me.

This is regarding JPA Scholarships for SPM Leavers 2007. It has pretty clear criteria. However, I would think that the list of universities for US should include a few other very reputable ones, like MIT, Caltech, Stanford, Berkeley etc, and not just the 8 Ivy League.

The link is quoted from JPA's Website

-----
PENAJAAN TAMBAHAN PELAJAR
LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

1. Mulai tahun 2008, Jabatan Perkhidmatan Awam akan menawarkan penajaan
tambahan untuk pelajar–pelajar yang cemerlang bagi mengikuti pengajian di
dalam dan luar negara. Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon
untuk mendapatkan tajaan JPA seperti berikut:

a. Program Luar Negara
i) Pelajar-pelajar yang sedang atau mendapat tawaran untuk mengikuti
pengajian Tahun I peringkat ijazah pertama di universiti-universiti Ivy
League atau setara.

b. Program Dalam Negara
i) Pelajar-pelajar SPM 2007 yang mendapat 9A dan ke atas yang sedang
mengikuti pengajian di Tingkatan 6 di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan,
Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, Pusat
Asasi Sains Universiti Malaya dan Universiti Islam Antarabangsa atau
Pusat Matrikulasi / Asasi Sains lain di bawah Institusi Pengajian Tinggi
Awam;

ii) Pelajar-pelajar yang sedang atau mendapat tawaran untuk mengikuti
pengajian Tahun I peringkat ijazah pertama yang diiktiraf oleh Kerajaan
Malaysia di kampus cawangan University of Nottingham, Monash
University, Swinburne University dan Curtin University of Technology di
Malaysia;

2. Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut:

PROGRAM INSTITUSI

Tingkatan 6 Sekolah-Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan
Matrikulasi Pusat-Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian
Pelajaran Malaysia

Asasi Sains
i) Pusat Asasi Sains UM (PASUM)
ii) Pusat Asasi Undang-undang UiTM
iii) Pusat Asasi UIA
iv) Pusat Asasi Farmasi UiTM
v) Pusat Asasi Sains UiTM
vi) Pusat Asasi TESL UiTM
vii) Pusat Asasi Sains Pertanian UPM
viii) Pusat Tamhidi USIM

Ijazah Pertama
i) Nottingham University
ii) Monash University
iii) Curtin University of Technology
iv) Swinburne University

Ijazah Pertama
Ivy League Univesities
i) Brown University
ii) Cornell University
iii) Columbia University
iv) Dartmouth University
v) Harvard University
vi) Yale University
vii) Princeton University
viii) University of Pennsylvania

Ijazah Pertama
British Top Universities
i) Cambridge University
ii) Oxford University
iii) Imperial College London
iv) London School of Economics
v) University College London

JPA hanya akan menaja bidang-bidang yang diiktiraf oleh Kerajaan
Malaysia sahaja.

3. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
(a) Syarat-syarat Asas
(i) Warganegara Malaysia;
(ii) Umur tidak melebihi 20 tahun pada 31 Disember 2008;
(iii) Mendapat sekurang-kurangnya gred 2A dalam Bahasa
Melayu,Sejarah dan Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran
dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan
Moral serta mana-mana 6 matapelajaran berikut;
Fizik, Kimia, Biologi, Matematik Tambahan, Bahasa Inggerís,
Matematik, Prinsip Akaun, Perdagangan, Pengajian
Keusahawanan, Ekonomi Asas, EST, Geografi, Teknologi
Maklumat, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab Komunikasi,
Tasawur Islam, Pendidikan Seni;
(iii) Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengidap penyakitpenyakit
kritikal seperti Hepatitis, Aids, HIV dan sebagainya;
(iv) Mendapat tempat ke Tingkatan 6 atau Pusat Matrikulasi di bawah
Kementerian Pendidikan Malaysia atau Pusat Asasi Universiti
Malaya atau Pusat Matrikulasi / Asasi Sains lain di bawah Institusi
Pengajian Tinggi Awam atau University of Nottingham, Monash
University, Swinburne University dan Curtin University of
Technology di Malaysia atau universiti-universiti Ivy League di
Amerika Syarikat dan universiti-universiti terkemuka di United
Kingdom atau setara;
(b) Syarat Khusus Bagi Permohonan Program Ijazah Pertama di
Nottingham University, Monash University, Curtin University of
Technology dan Swinburne University, Program Ivy League
Universities dan setara
(i) Calon-calon yang menerima tawaran di 4 kampus cawangan di
Malaysia disyaratkan memperolehi keputusan seperti berikut:
Kelayakan Keputusan
A-Level 12 Mata
South Australian Matriculatin (SAM) 90 %
Australian Matriculation (AUSMAT) 90 %
International Baccalaureate (IB) 33 mata
4
ii) Calon-calon yang menerima tawaran ke universiti Ivy League
disyaratkan memperolehi keputusan Scholastic Aptitude Test I
(SAT I) sekurang-kurangnya 1,400 mata bagi Critical Reading dan
Matematik, dan markah TOEFL sekurang-kurangnya 105 (Internet
Base Test).
iii) Calon-calon yang menerima tawaran ke universiti terkemuka
United Kingdom disyaratkan memperolehi Gred A dalam
sekurang-kurangnya 3 matapelajaran dalam peperiksaan ALevel,
atau 40 mata dalam peperiksaan International Baccalaureate
(IB), dan markah IELTS sekurang-kurangnya 7.0.

4. BIDANG TAJAAN
BIL. BIDANG CONTOH
1. Perubatan - Perubatan, Pergigian, Farmasi,
Perubatan Veterinar
2. Sains Tulen - Fizik, Kimia, Biologi, Matematik, Sains
Hayat
3. Sains Gunaan - Pertanian, Perhutanan, Bioteknologi/
Sains Makanan, Perikanan/Sains
Samudera, Alam Sekitar, Teknologi
Maklumat
4. Teknologi - Kejuruteraan, Teknologi Industri, Seni
Bina, Ukur Bahan/Tanah, Perancangan
Bandar dan Wilayah
5. Sastera - Sastera Dan Sains Sosial, Pengajian
Islam/Syariah/Usuluddin, Kemanusiaan/
Kemasyarakatan, Komunikasi, Bahasa,
Sains Pembangunan
6. Sastera Ikhtisas - Ekonomi/Perniagaan Tani, Pengurusan
Perniagaan/Pentadbiran Awam,
Perakaunan, Undang-undang,
Pengajian Kuantitatif, Pengurusan,
Sains Perpustakaan dan Maklumat

5
5. CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON
(i) Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan
asas dan khusus yang ditetapkan.
(ii) Pelajar-pelajar yang telah mendapat penajaan lain untuk melanjutkan
pengajian

6. TEMPOH KONTRAK
Pemohon yang menerima tawaran biasiswa tajaan Jabatan Perkhidmatan
Awam dikehendaki berkhidmat dengan kerajaan dan sekiranya enggan,
tuntutan ganti rugi akan dikenakan. Tempoh berkhidmat dengan Kerajaan
dan amaun tuntutan ganti rugi adalah seperti di bawah:

Tempoh Berkhidmat dengan kerajaan ialah 4 tahun untuk bukan professional dan 6 tahun untuk professional bagi kursus 4 tahun atau kurang. Jika kursus melebihi 4 tahun, tempoh berkhidmat ditambah setahun.

Untuk kursus perubatan dan pergigian, tempoh berkhidmat ialah 10 tahun.

Untuk tuntutan ganti rugi, bagi IPTA, ialah RM110,000 untuk kursus 4 tahun atau kurang. RM130,000 untuk kursus melebihi 4 tahun, dan RM250,000 untuk kursus perubatan dan pergigian.

Untuk IPTS, tuntutan ganti rugi adalah berdasarkan kos sebenar.

-
*Catatan: Kursus profesional meliputi kursus-kursus seperti perubatan,
pergigian, farmasi, perubatan veterinar, kejuruteraan, seni bina,
perakaunan, kejururawatan, undang-undang, penilaian harta,
ukur bahan dan ukur tanah.
6
7. CARA MEMOHON
Permohonan boleh dibuat secara dalam talian (on-line) sahaja.
Permohonan adalah percuma. Cara memohon adalah seperti berikut:
(i) pemohon hendaklah mendaftar untuk mendapatkan kata laluan
percuma melalui talian di http://esila.jpa.gov.my mulai tarikh iklan
dikeluarkan;
(ii) pemohon yang telah berdaftar boleh mengemukakan permohonan
mulai tarikh iklan dikeluarkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut,
sila layari http://esila.jpa.gov.my atau http://www.jpa.gov.my.;
(iii) pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja tetapi
dibenarkan mengakses untuk mengemaskini atau meminda sebelum
tarikh tutup permohonan. Hanya permohonan yang terkini sahaja
diambil kira sebagai penerimaan permohonan;
(iv) borang permohonan dalam talian yang dimuat turun, dicetak dan
dihantar melalui pos tidak akan diproses;
(v) permohonan secara dalam talian tidak memerlukan penghantaran
salinan sijil-sijil, kecuali dinyatakan dalam “Slip Pemohonan Penajaan
Tambahan SPM 2007”;
vi) pemohon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurna
dengan mencetak “Slip Pemohonan Penajaan Tambahan SPM 2007”
sebagai bukti permohonan telah dibuat;
(vii) pertanyaan mengenai masalah teknikal semasa mengisi borang
permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-
8885 3550. Talian ini dibuka setiap hari dari jam 8.00 pagi hingga 5.00
petang (Isnin – Jumaat); dan
(viii) pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat dengan
menghubungi talian 03-8885 3049 (10 talian) pada setiap hari bekerja
mulai jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang atau e-mel di alamat
esila@jpa.gov.my.
8. TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh tutup permohonan ialah pada 14 Jun 2008. Permohonan yang
diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.
TAMAT

-----
Click here to read more of Chen Chow's posts

Would encourage any of my blog readers to share with me any event that you come across. As long as the event/activity/initiative is education/charity/youth oriented and is not-for-profit, I would be more than happy to post it to share!

7 comments:

Anonymous said...

Hi there. I don't quite get the conditions. For those who gained admission into Ivy League and top British universities are students who have sat for their A level right? However, usually a student needs 1.5-2 years to complete A level. It is stated that the scholarship is for students who sat for their SPM in 2007 yet the deadline of application is mid June 2008.So how do students interested in these top Unis apply for this scholarship when they haven't even sat for the A level exams?

Thanks.

Chen Chow said...

From what I see last year, they allow those from SPM 2005 to apply after they did the A Level, so shouldn't be a problem.

Anonymous said...

Hi, I'm a Malaysian student studying in Singapore now. I'll be taking my A-levels this end of year. I'm just wondering if anyone knows when will the application start (for my year) if i want to apply for the Ivy League JPA scholarship?

Thanks

Chen Chow said...

For last year, the scholarship deadline is mid June. You can only apply, after you get offer from universities. So, I believe you can only apply next year.

Good Luck!

Anonymous said...

I thought the only requirements for the IVY league scholarship is an unconditional offer?
I got the offer from an australian university. But i didn't fulfill the spm requirement. Am i eligible to apply?

Chen Chow said...

Congrats for getting an offer. No harm applying, although they have every right to turn you down. Good Luck!

Anonymous said...

Is this scholarship available for credit transfer student? Is University of Michigan one of the Ivy League standards university?