Tuesday, July 28, 2009

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong Tahun 2009

Thanks to my anonymous loyal blog reader for the info.


----

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) sukacita memaklumkan bahawa Kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan program pencapaian Biasiswa Yang di-Pertuan Agong yang telah mula diperkenalkan pada tahun 2006. Program penajaan ini adalah khusus kepada calon yang mempunyai prestasi akademik dan bukan akademik (ko-kurikulum) yang amat cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D) di dalam atau di luar negara.Maklumat lanjut »

No comments: